Sarah låter klassen granska Löfven och Tegnell

Sarah Andreasson hårdgranskar Stefan Löfvens och Anders Tegnells kroppsspråk med sina elever. Foto: Emelie Asplund

Tal av Stefan Löfven och Anders Tegnell granskas när Sarah Andreasson undervisar i retorik.
– Aktuella frågor ökar motivationen hos eleverna, säger hon.

Du använder presskonferenser om corona­pandemin i undervisning om retorik. Hur går det till?

– Jag har bland annat gjort det i distansunder­visning för mina treor i svenska. De får se en presskonferens med tal av Anders Tegnell och Stefan Löfven. Sen ska de svara på frågor med fokus på ethos, pathos och logos. De begreppen har vi gått igenom tidigare i momentet talanalys. Jag repeterar också innebörden på en powerpoint. Eleverna får dessutom skriva en avrundande kommentar med tankar om talen i sina loggböcker.

Sarah Andreasson

Ålder: 37 år.
Bor: Göteborg.
Gör: Lärare i svenska och engelska på Sven Eriksonsgymnasiet i Borås.
Bäst med yrket: Att jag hela tiden utmanas av kollegor och elever och får tänka nytt.
Gör på fritiden: Spelar amerikansk fotboll och går på konserter. Gärna punk och hardcore.

Vad tyckte eleverna?

– De höll inte med varandra i allt. När det gäller Tegnell tyckte de att han var väldigt kunnig inom sitt område. Men en del menade att det var nonchalant att han hade handen i fickan en stund. Medan andra tyckte att det visade att han var lugn och trygg i sin kompetens.

– En del tyckte att Löfven hade för lite kroppsspråk och saknade pathos i ett av sina tal. Andra tyckte att det var bra då innehållet i talet var allvarligt och att orden var det viktiga. Syftet menade de var att skapa en vi-känsla i landet.

Vilka fördelar finns med att använda aktuella frågor?

– Jag märker att det ökar motivationen hos eleverna när det är något som händer här och nu. I den här övningen fanns också en tanke av att gå direkt till källan i stället för att läsa en sammanfattning i en artikel. Nu blev undervisningen på distans på grund av coronapandemin men jag gör det här också när eleverna är i klassrummet.

Sarahs fem tips

  1. Använd verkliga tal från presskonferenser, kungatal eller spelfilmer. Ju mer man analyserar andras tal, desto mer lär man sig själv att tala.
  2. Det behöver inte vara perfekta tal utan det finns mer att diskuteratal som har brister. Det finns en massa bröllopstal och annat på Youtube. Retoriken finns överallt.
  3. Låt eleverna filma sina egna tal med mobilerna och analysera dem. Men spela inte upp det för andra, då många tycker att det är för jobbigt.
  4. Ställ lite motfrågor till elevernas analyser för att få igång diskussioner. 
  5. Vid politiska tal, betona att eleverna ska koncentrera sig på framförandet och bortse från egna politiska åsikter.