Sök

Lärarnas lärare ska möta skolans vardag

Gedigen ämneskunskap, omfattande forskningsmeriter och stort expertvetande – men mindre erfarenhet av hur dagens skolvärld ser ut.
Så kan tillvaron se ut för många av landets lektorer inom lärarutbildningen.
Nu ska ett unikt samarbetsprojekt mellan Karlstads universitet och Karlstad kommun råda bot på den saken.

– Jag har länge haft tankar på att man borde göra en satsning på lärarnas kompetensutveckling för att föra teori och praktik närmare varandra i lärarutbildningen. Nu har det äntligen blivit verklighet, säger Jessica Eriksson, dekan vid Karlstads universitets lärarutbildningsnämnd och med egen erfarenhet från både ämneslärar- och lektorsarbete.

I pilotprojektet har tiotalet lektorer under våren använt en del av sin kompetensutvecklingstid till att en dag i veckan vara ute på förskolor och skolor i kommunen för att möta den vardag som lärare och elever befinner sig i. Satsningen pågår under ett helt år, där lektorerna skiftar skola efter en termin för att få inblick i flera verksamheter. Dessutom följer de en seminarieserie på universitetet en gång i månaden där man lyfter olika områden från skolan.

– Det handlar om att fortsätta utveckla kvaliteten på lärarutbildningen. Lektorerna får kompetensutveckling på det här sättet för att kunna ge våra studenter så goda förutsättningar som möjligt för att efter sin examen arbeta i dagens skola, säger Jessica Eriksson.

Jag är överväldigad över den positiva respons det här fått på alla nivåer.

Låter som en win-win-situation. Men kanske till och med en win-win-win-win…?

– Förhoppningen är att inte bara lärarstudenter och lektorer ska ha nytta av projektet. Även för lärarna ute i skolan blir det en kompetensutveckling och ökad insikt i frågor som handlar om forskning. Och ökad kompetens hos läraren blir självklart också positivt för eleverna, säger Jessica
Eriksson.

Coronavirusets inverkan på samhället har medfört att projektet nu tillfälligt har pausats men de veckor som förlorats kommer att tas igen under vårterminen nästa år.

– Jag är överväldigad över den positiva respons det här fått på alla nivåer. I början var det inte enkelt att få med lektorerna. Det fanns starka åsikter om det. Många kände sig osäkra i att ta en ny roll och ville inte lägga ned tid på den här satsningen. Men vi utformade ett upplägg tillsammans och nu hörs faktiskt bara positiva omdömen, säger Jessica Eriksson.

I det första skedet har lektorer i engelska, litteraturvetenskap och svenska språket flyttat ut till för- och grundskolor under en dag i veckan. Enligt Jessica Eriksson kommer samtliga lektorer vid universitetet att på sikt erbjudas samma möjlighet.

Anna Forssberg, universitetslektor i litteraturvetenskap, är en av deltagarna i projektet. Hennes något skeptiska inställning till en början har nu bytts till entusiasm.

Universitetslektor Anna Forssberg var till en början skeptisk men är nu entusiastisk över projektet.<br />Foto: Andreas Lind, Karlstads universitet

– Det här ligger helt rätt i tiden och behövs i lärarutbildningen. Det är absolut ett angeläget projekt. Sedan behöver man förbättra kostnadstäckningen. Det är den enda negativa synpunkt jag har. De som deltar behöver ha tjänsteplanerad tid specifikt för detta projekt, säger Anna Forssberg.

Jessica Eriksson delar inte Anna Forssbergs syn på kostnadstäckningen. Hon menar att  ”alla lektorer på Karlstads universitet har 20 procent  kompetensutvecklingstid i sina tjänster enligt arbetstidsavtalet.

Anna Forssberg har varit placerad på mellanstadiet, där hon följt två fjärdeklasser.

– Jag har slagits av hur väl skolan fungerar. Man jobbar systematiskt med struktur och sammanhang. Mötet med min kontaktlärare har också varit väldigt positivt. Våra kompetenser har mötts i ett givande samarbete. Jag är imponerad över hur man bygger motivation med bra strategier. De arbetar mycket med berättande och sätter saker i ett sammanhang.

Pilotprojektet har väckt stort intresse hos universitet och högskolor runt om i landet.

– Jag både tror och hoppas att det får många efterföljare, säger Anna Forssberg.