Varför är då mitt spontana svar till detta förslag så tydligt nej? Det handlar naturligtvis inte om ”mitt språkval”, utan om mina nyanlända och flerspråkiga elevers val, skriver Suzanne Gynnhammar efter Skolverkets besked att ändra språkvalet.

”Nej, rör inte mitt språkval!” hojtar jag, sva-läraren, för mig själv när jag läser Skolverkets pressmeddelande angående det slutgiltiga förslaget för nya timplaner. När jag sedan läser hela rapporten som nu överlämnats till regeringen kommer samma tankar från studievägledaren i mig.

Vad har språkvalet med översynen av timplanen att göra? Jag vet faktiskt inte, men nu har i alla fall Skolverket beslutat att man tycker att möjligheten att välja svenska, svenska som andraspråk eller engelska inom ramen för språkvalet ska tas bort.

Varför är då mitt spontana svar till detta förslag så tydligt nej? Det handlar naturligtvis inte om ”mitt språkval”, utan om mina nyanlända och flerspråkiga elevers val. Det handlar om att de nu riskerar att förlora de tre timmar extra sva i veckan som vi idag har på språkvalstid. Det handlar om deras möjlighet att få både mer tid och stöd för att kunna börja på det gymnasieprogram som de önskar. Förhoppningsvis samtidigt som klasskamraterna. Och om inte det går hoppas jag åtminstone att de ska ha kommit en bra bit på vägen mot målen.

"Men hallå!"

Skolverket motiverar sitt förslag med att man har tagit hänsyn till EU:s rekommendation att elever ska utveckla kunskaper i två språk utöver modersmålet. ”Men hallå!”, tänker jag. Dessa elever har ju redan just detta – sitt modersmål, svenska och engelska. Det är två språk utöver modersmålet och för många elever som kommer som nyanlända sent i grundskolan är det mer än nog för vad de hinner och orkar med.  

I Skolverkets rapport nämns att språkvalsalternativen svenska, svenska som andraspråk och engelska inte alltid fungerar så bra i praktiken. Exempelvis prioriteras inte alltid ämnet i budget och det används ofta som stödåtgärd till andra ämnen i stället för att stödet ges direkt i ämnesundervisningen.

Jo, jag håller med, till viss del. Men det är naivt att tro att eleverna helt plötsligt kommer få rätt stöd i den ordinarie ämnesundervisningen bara för att man tar bort deras möjlighet att läsa sva på språkvalstid. I den bästa av världar borde det naturligtvis redan vara så och jag har varit med om att det verkligen fungerar. Det gjorde det när vi hade tvåspråkig undervisning med studiehandledning i skolans alla ämnen från dag 1. Men det är tyvärr oerhört ovanligt i Sveriges skolor idag.

"Visst förstår jag problemen"

I den bästa av världar skulle alla elever få det stöd som just de behöver, men hur många lever i den bästa av världar? Hur många nyanlända och flerspråkiga elever får detta när det finns något som heter ekonomi och budget i balans…

Dessutom är tid en oerhört viktig faktor när man lär sig ett nytt språk. Just mina elever skulle exempelvis inte vara hjälpta av att vi var fler lärare på sva-lektionerna. Jag hinner med. Vad de behöver är mer tid och det får de under språkvalstiden. Där fortsätter vår sva-undervisning. Tre timmar extra i veckan gör en stor skillnad!

Visst förstår jag problemen. Visst finns det risk att språkvalet blir ett ”slaskämne”. Men ta tag i det då och se till att sv/sva/eng-läraren är den som har språkvalstiden. För ingen kan inbilla mig att de flesta skolor kommer att utöka timplanen i sva eller ge särskilt stöd i tillräcklig omfattning om det inte först skjuts till mer pengar. Till dess: Ta inte bort denna möjlighet för våra elever bara för att det inte alltid fungerar perfekt i praktiken. För vad är egentligen ert realistiska alternativ för att nyanlända elever ska få den tid som krävs för att lära sig ett helt nytt språk, Skolverket?

LÄS ÄVEN

Fler ändringar i nya timplanerna

Språklärarnas kritik av nya timplanen

Förslaget på timplaner väcker debatt

Debatt: Sluta att marginalisera geografiämnet i skolan!