Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Forskare: Katastrofbilden av ungas läsras måste nyanseras

Olle Nordberg (till höger) forskar i litteraturdidaktik vid Uppsala universitet.

Unga är bättre på att läsa fiktion än många tror. Det säger forskaren Olle Nordberg som menar att läsluststatistiken som lyfts fram riskerar att leda debatten fel.

Olle Nordberg, forskare i litteraturdidaktik på Uppsala universitet, menar att det finns nyanser i den dystra bilden av barn och ungas dalande läslust och svaga läsförmåga.

– Statistiken som lyfts fram riskerar att leda diskussionerna om ungas litteraturläsande fel. Pisa-mätningarna utgår nämligen huvudsakligen från informations- och faktatexter. Det är till största del inte skönlitterär kompetens som mäts, säger han.

"Stämmer inte"

En annan del av Pisa-undersökningarna visar dessutom att ungdomars läsning av just skönlitteratur generellt inte har minskat nämnvärt de senaste 20 åren. Inte heller attityden till att läsa. Till detta kan läggas att försäljningssiffrorna för barn- och ungdomslitteratur har ökat i princip varje år under hela 2000-talet, framhåller Nordberg.

– Den gängse katastrofbilden av ungas skönlitterära läsning stämmer inte överens med verkligheten. Mina och andras forskningsresultat visar också att ungdomar är bättre på att läsa fiktion än många tror, konstaterar han.

Styvmoderligt behandlad i skolan

Att fakta- och informationsläsning har försämrats ska tas på allvar men inte blandas ihop med den skönlitterära läsningen.

En förklaring till bristande läslust är att litteraturen är styvmoderligt behandlad i skolan, menar Nordberg och efterlyser att skönlitteraturen och fiktionens potential lyfts mer i grundskolans läroplan. Han vill utmana det nyttotänkande som dominerar.

– Lyft i stället fram skönlitteraturen i sin egen rätt och utgå från de upplevelser den ger. Fiktion engagerar, belyser verkligheten och den egna personen på olika sätt, och den väcker samhällsaktuella och mänskligt existentiella frågor. Det är det läraren ska hjälpa eleverna att upptäcka.

3 bra lästips…

…till lärare som vill arbeta mer med skönlitteratur i sin undervisning: 

  1. "Litteraturdidaktik: teori – praktik – relevans – potential" (Liber) av Olle Nordberg.
    Introduktion till litteraturdidaktik där olika forskningsfält möter praktiken i klassrummet.  
  2. "Skönlitteratur i värdegrundsarbetet" (Studentlitteratur) av Jenny Edvardsson.
    Handbok om hur du med hjälp av skönlitteratur kan arbeta med de olika värdegrundsfrågor i skolans läroplan.
  3. "Skönlitteratur i undervisningen" (Whip media) av Karin Herlitz.
    Konkreta upplägg till att exempelvis välja litteratur och skapa projekt i dina klasser.

LÄS ÄVEN

Projektet som får 16-åringar att läsa av lust

Larmet: Vi riskerar att få en ny sorts analfabetism

Förödande många elever har aldrig läst en bok

Här är siffrorna bakom Sveriges läslustras

Därför är högläsning bra – i alla åldrar

7 tips som stärker elevernas motivation att läsa

Uppdraget: Visa hur litteraturen blir livsviktig