Sök
Publishing-priset logga

Skolverkets bedömningsstöd får pandemikritik

Examination på distans är knepigt. Risken för fusk är stor, säger Anders Boman på Skolverket. Foto: Skolverket/Colourbox

I stället för att arrangera nationella prov erbjuder Skolverket gamla prov – men de måste göras på plats i skolan. ”Ett spel för gallerierna”, säger en gymnasielärare. Så svarar Skolverket på kritiken.

Rädsla för smittspridning, olikvärdiga förutsättningar till följd av pandemin och ett försök att lätta på lärarnas redan coronaansträngda arbetssituation var främsta skälen bakom Skolverkets beslut att även denna vårtermin ställa in alla nationella prov, förutom i årskurs tre i grundskolan. Ett beslut som också påhejades av bland andra Lärarförbundet.

Tillgängliggör gamla prov

Nationella proven stödjer lärare inför betygssättning, vilket föranledde Skolverket att utveckla ett alternativt bedömningsstöd. Med start häromveckan har man börjat tillgängliggöra gamla prov – men det finns ingen möjlighet att skriva proven på distans.

Det har fått lärare att ifrågasätta nyttan. Ämnesläraren fick ett uppgivet mejl från en gymnasielärare i svenska och engelska:

– Vi har diskuterat frågan i arbetslaget och tycker att det känns som ett spel för gallerierna. Bedömningsstödet har ju samma sekretess som de nationella proven och måste göras på skolan.

Lättare att fuska på distans

Hon vill inte framträda med namn, av hänsyn till sina elever. Om det blir omöjligt att kalla in eleverna till skolan så kvarstår möjligheten att försöka bedöma deras kunskapsnivå på distans. Och det är väldigt svårt, skriver hon:

– Jag har haft elever som försökt fuska med hjälp av mobiler, papper och personer som sitter i samma rum och viskar. Och oavsett om man har kamera och mikrofon på, så är det inte lika säkert som att ha eleven i skolan.

Hon kontaktade Skolverket och frågade om det inte skulle gå att utveckla ett bedömningsstöd som inte kräver att eleverna är på plats – och fick svaret att man ”inte har något pågående uppdrag om att ta fram nya bedömningsstöd för användande vid distansundervisning”.

"Det är frivilligt"

Anders Boman, enhetschef för Nationella prov på Skolverket, har full förståelse för hennes och andra lärares bryderier:

– Jag håller verkligen med om att examination på distans är knepigt! Risken för fusk är så stor att vi på Skolverket gjort bedömningen att det inte går att ta fram bedömningsstöd av den här typen som kan användas på distans.

Om eleverna ändå måste komma till skolan för att skriva de gamla proven, vad är då skillnaden mot att genomföra de riktiga nationella proven?

– Att det är frivilligt. Skolan och arbetslagen kan själva bedöma om det är lämpligt att bjuda in eleverna att skriva proven.

"Svår situation"

Anders Boman poängterar att smittläget hela tiden skiljer sig mellan olika delar av landet. På vissa håll kanske det blir möjligt att låta många elever skriva flera av proven, medan det på andra håll blir svårt att över huvud taget använda det här bedömningsstödet.

– Det här är en oerhört svår situation för alla inblandade, vi försöker hitta så flexibla lösningar som möjligt.

LÄS ÄVEN

Nationella proven våren 2021 ställs in

Digitala nationella prov senareläggs

Skolverket inför tuffare regler för nationella prov

Minskad spridning av nationella prov