Sök

Nya siffror: Rusning för att bli ämneslärare i coronakrisen

Coronakrisen skapar oro och osäkerhet på arbetsmarknaden. Då ökar trycket på ämneslärarutbildningarna – rejält.

15 april, när coronakrisen på allvar bitit sig fast i Sverige, var sista ansökningsdagen till höstens utbildningar på högskolor och universitet. Det skakiga läget på arbetsmarknaden märktes av direkt.

Antalet anmälningar till höstens utbildningar har ökat med hela 13 procent jämfört med hösten 2019. Från 360 000 sökande till 407 000, enligt nya siffror från Universitets- och högskolerådet (UHR).

”Ett väldigt tryck”

Bland blivande lärare är det ämneslärarutbildningarna som sticker ut. Kraftigast ökning, på 24 procent, har Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) – en påbyggnadsutbildning som leder till ämneslärarexamen. Näst störst ökning, på 18 procent, har utbildningen Civilingenjör och lärare som leder till både civilingenjörs- och ämneslärarexamen. Tredje störst ökning, på 15 procent, har vanliga ämneslärarutbildningen.

– Det är ett väldigt tryck. Alla ökningar på över 10 procent är väldigt stora i de här sammanhangen. Men det ska bli spännande att se hur det blir i slutändan. Många söker nog som en back up-plan, säger Torbjörn Lindquist, utredare på UHR.

Han menar att ett antal faktorer, som på ett eller annat sätt går att koppla till coronakrisen, troligtvis ligger bakom den kraftiga ökningen.

Stora delar av servicesektorn, som normalt lockar många nybakade gymnasiestudenter till jobb, är i fritt fall. Då känner nog många att det är tryggare att plugga vidare, tror Torbjörn Lindquist. Detsamma gäller alla som de senaste åren befunnit sig på en relativt trygg arbetsmarknad som i ett slag nu blivit extremt osäker.

– Mycket tyder på att när det är lågtryck på arbetsmarknaden, så är det högtryck på högskolorna, säger Torbjörn Lindquist.

Söker flera ämnen

Varför ökningen till just ämneslärarutbildningarna är så stor är svårare att svara på.

– Det har varit prat om att det behövs ämneslärare under lång tid. Vi på UHR har haft speciella satsningar för att uppmuntra fler att söka de här utbildningarna. Vi hoppas ju på att det är det som gett resultat, säger Torbjörn Lindquist.

Men vilka ämnen det är som främst lockar blivande lärare framgår inte i rapporten. Anledningen är att många söker mer än ett ämne, vilket leder till dubbelräkning. Lärosätena döper dessutom ämnena olika i vissa fall.

– Förr redovisade vi siffror på ämnesnivå. Men det är så mycket problem med den statistiken att det riskerar att bli mer fel än rätt, säger Torbjörn Lindquist.

Lärarutbildningarna som ökar mest

Här är den procentuella ökningen för ansökningarna till lärarutbildningarna från hösten 2019 till hösten 2020.

KPU (kompletterande pedagogisk utbildning): +24 procent

Civilingenjör och lärare: +18 procent

Ämneslärare: +15 procent

Grundlärare (i F-6 och fritidshem): +8 procent

Yrkeslärare: +4 procent

Förskollärare: +3 procent

 

Fotnot: Det finns ingen säker siffra för speciallärare och specialpedagoger eftersom hälften av de lärosäten som gav de utbildningarna höstterminen 2019 i år har haft en separat antagningsomgång. Men UHR:s uppskattning är att specialpedagogutbildningen ökar med 20 procent och speciallärarutbildningen med 5 procent.