Sök

Experten: För lite historia ett problem för ämneslärare

David Ludvigsson, biträdande professor i historia vid Linköpings universitet och ordförande i HLF, om förslaget att slopa historieundervisning.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Det finns ett problem som är lika stort som att stryka antiken ur historieundervisningen för högstadiet. Det är bristen på fortbildning för ämneslärarna. Det menar David Ludvigsson, lärarutbildare och ordförande i Historielärarnas förening (HLF).

Fem veckor. Så länge läser en blivande mellanstadielärare historia under sin utbildning.

– Vi förväntar oss väldigt mycket av lärare som inte får ämnesdjup under sin utbildning. Och det kanske vi får stå ut med om man ska kunna undervisa i många ämnen. Men det blir problem med vidareutbildningen, för den får de alldeles för sällan, säger David Ludvigsson, biträdande professor i historia vid Linköpings universitet och ordförande i HLF.

Men det är inte bara blivande lärare som ska pressa in mycket kunskap på kort tid. Under de senaste dagarna har debatten rasat kring Skolverkets förslag att stryka antiken från grundskolans kursplaner. Detta sedan det helt enkelt finns för lite tid.

Den nuvarande kursplanen garanterar svenska elever totalt 145 timmar historia under sin grundskoletid.

– Något måste göras med historieämnet som det ser ut i dag och det ser vi som vår skyldighet att tydliggöra och uppmärksamma regeringen på. Antiken finns dessutom med i gymnasieskolans ämnesplan så det är inte som att den försvinner från elevernas utbildning. Men vi skulle naturligtvis önska att allt får plats, vilket det inte gör i dag givet timplanen, säger Anna Westerholm, avdelningschef på Skolverket, till Lärarnas tidning.

Alternativet som myndigheten pekar på är att öka antalet timmar i kursplanen. Regeringen avvaktar också att remisstiden för Skolverkets förslag går ut, innan de lämnar några kommentarer.

David Ludvigsson, HLF, hoppas också på att fler lärare ska ge sina synpunkter på förslaget.

– Vi ser det som extremt olyckligt. Vi anser att historielärare, som alla andra lärare, måste ha ett uppdrag som är möjligt att genomföra. En utvidgad timplan är den bästa lösningen. Och kan man inte ge ämnet de timmar man behöver så måste man göra smärtsamma ingrepp, säger han.

Förslaget är ute på remiss till 23 oktober.