Svenska elever kan mer matematik än vad Pisa visar

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Svenska elever presterar över OECD-genomsnittet i matematik och på samma nivå som Finland och Norge i den senaste Pisa-undersökningen. Men svenska elever kan antagligen mer än så.

Foto: Pixabay

Skillnader i innehåll och format mellan Pisa-undersökningen och den svenska skolans styrdokument kan innebära att eleverna har kunskaper som de inte får visa i Pisa, visar forskning vid Stockholms universitet. Svenska elever lär sig till exempel att resonera i matematik, kunskap som hittills inte betonats i Pisa.

Samuel Sollerman har undersökt innehåll, genomförande och Pisa-resultat i förhållande till en svensk kontext i sin avhandling om internationella mätningar i matematik. Han är föreståndare för Prim-gruppen, som bland annat utvecklar de nationella proven i matematik.

– Som en del i avhandlingen tog jag matematikuppgifter från Pisa och placerade i nationella provet i matematik. Detta var intressant eftersom svenska elever anger att de har relativt låg provmotivation i Pisa, säger han.

– Det visade sig att eleverna presterade på en mycket högre nivå på dessa uppgifter i nationella provet än i Pisa. Så det kan vara så att svenska elever kan mer än vad de presterar i Pisa.

Nästa Pisa-undersökning som genomförs 2021, har matematik som huvudämne. I det provet kommer just förmågan att resonera att lyftas fram som en viktig kunskap.