Han översätter Khan Academy – helt ideellt

Olof Paulson har, helt utan ersättning, arbetat med mastodontprojektet i tio år och 2019 sjösattes den svenska versionen av Khan Academy. Men än återstår mycket översättningsarbete.
Olof Paulson har, helt utan ersättning, arbetat med mastodontprojektet i tio år och 2019 sjösattes den svenska versionen av Khan Academy. Men än återstår mycket översättningsarbete.

Olof Paulson lämnade ett välbetalt jobb i finansbranschen för att utan ersättning översätta nättjänsten Khan Academy till svenska. Tio år senare finns den grundläggande matematiken i svensk version.

Sedan februari 2019 kan Sveriges matematiklärare i grundskolan komplettera sina lektioner med aritmetik på svenska från Khan Academy, en gratistjänst på nätet som lär ut kunskap med hjälp av Youtubeklipp, en mattebok och handledning för lärare.

Bakom översättningen av bland annat 250 videofilmer om decimaler, bråk, plus och minus, står Olof Paulson, som fram till 2011 arbetade som portföljförvaltare i norska oljefonden i Oslo.

20 miljoner ord

Projektet med Khan Academy visade sig vara mer krävande än han trodde från början.

– Jag översätter inte varje dag. Ibland går jag in i väggen och då måste jag ta det lugnt och ladda om, säger han.

Varför gav du dig på detta?

– Jag började reflektera över vad mina barn lärde sig i skolan. Ska de sitta och ha tråkigt när de klarat lärarnas uppgifter, eller finns det sätt att få dem att lära sig mer?

Han kom i kontakt med Khan Academy, som har sitt säte i USA, och fick efter en tid ansvaret för att få igång en översättning till svenska. Arbetet sker på frivillig basis och Khan Academy står för driften av allt material.

Utbudet omfattar totalt cirka 20 miljoner ord och 12 000–13 000 filmklipp som sträcker sig över en mängd ämnen. Olof Paulson har koncentrerat sig på matematik och programmering, två områden där han ser ett stort behov av undervisningsmaterial. Matte hör också till de ämnen som är lättast att översätta mellan länder, framhåller han. Både begreppen och innehållet liknar varandra i olika språkområden.

Kan komplettera undervisningen

Det svenskspråkiga materialet lockar cirka 2 500 användare per månad. Hur många som är lärare är oklart.

Hur hoppas du att filmerna och det övriga materialet används?

– Lärare kan bara säga en sak i taget i klassrummet, och de kan bara nå en grupp samtidigt. Digitala plattformar når så många fler. Jag hoppas att lärarna använder det översatta materialet till att komplettera sin undervisning. Det passar inte minst när elever behöver extra hjälp eller redan ligger långt framme.

Hur vet man att grundmaterialet och översättningarna håller tillräckligt hög kvalitet?

– I länder där Khan Academy används mer i skolan har man ibland en granskningsgrupp med lärare som går igenom materialet. Det har inte vi i Sverige eftersom så få är kopplade till projektet.

Frun är sponsor

Olof Paulson har en handfull personer som ibland hjälper honom med översättningen, men huvudparten av jobbet gör han själv. De försök han gjort för att knyta lärare till projektet har hittills inte gett resultat. Han vill bilda en referensgrupp med lärare, men de han frågar svarar att de inte har tid på grund av stor arbetsbelastning eller att upplägget inte passar med den svenska läroplanen.

Hur finansierar du ditt arbete?

– Genom min sponsor som är min fru. Hon jobbar på ett företag här i Lund, där vi numera bor. Men det är ingen optimal ekonomisk situation.

Hur mycket tid har du lagt ner hittills på projektet?

– Det vet jag inte, men jag har inte haft något annat jobb de senaste tio åren. För de 250 filmerna behövde jag, och de som hjälpt mig att översätta, närmare 900 000 ord. Det motsvarar tre–fyra Harry Potter-böcker. Totalt har vi översatt nästan tre miljoner ord sedan starten, säger Olof Paulson.

LÄS ÄVEN

Skolverket svänger: Osäkert om nationella proven blir helt digitala

Nya siffror: Ointresserade elever stort problem i matte- och NO-undervisningen

Forskare: Svenska mattelärare kan lära mycket av finländska kollegor

Forskare: Detaljerad läroplan kan lyfta matteresultat