Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Intresset för svensk lärarexamen ökar

Elisabeth Jennfors. Foto: Malmö universitet

Intresset för att skaffa en svensk lärarexamen ökar kraftigt bland utlandsutbildade lärare. Lättast att överföra till svenska förhållanden är utbildningar i fysik, kemi och andra NO-ämnen.

På två år har det totala antalet sökande till utländska lärares och akademikers vidareutbildning (ULV) ökat från 1 002 till 1 590.

– De som kom till Sverige med den stora flyktingvågen 2015 har lärt sig tillräckligt bra svenska för att bli behöriga, säger Elisabeth Jennfors, utbildningsledare vid Malmö universitet.

Elisabeth Jennfors

Aktuell: Utbildningsledare Malmö universitet, ansvarig för utländska lärares och akademikers vidareutbildning (ULV).

Ålder: 55 år.

Familj: Man och fyra vuxna barn, två pojkar och två flickor.

Bor: I Malmö.

Det gör jag gärna på fritiden: Är mycket intresserad av samhällsfrågor, men tittar mer än gärna på amerikansk fotboll, yogar och försöker lära mig italienska.

Utbildningen ges vid sex lärosäten. Inför våren 2019 var antalet sökande i Malmö drygt 50, nu är de 150. Lärarna kommer från ett 50-tal länder. Syrien och Irak är vanligast, men allt fler kommer också från länder som Indien och Bangladesh. Som mest läser de 120 poäng innan de kan få en svensk examen.

Elisabeth Jennfors ser goda möjligheter att bygga ut utbildningen. Malmö universitet har kapacitet att i höst ta emot 60 studenter, men har inte fått pengar för fler än 30.

– Departementet har höjt anslagen, men det finns en viss eftersläpning. Vi måste hinna växa i samma takt som ansökningarna ökar.

De som kommer med ämneslärarexamen har ofta en hög utbildning. Det är inte ovanligt att till exempel fysiklärare har med sig fyra års heltidsstudier. Men de måste ändå ofta komplettera med någon form av ämnesstudier eftersom undervisningsämnen kan se olika ut i olika länder.

Elisabeth Jennfors tar idrott som exempel. I Sverige måste en idrottslärare kunna undervisa i simning och livräddning; det kravet finns inte i de flesta andra länder.

Utländska lärare som är inriktade på grundskolans tidigare år kan söka om legitimation hos Skolverket och få en kompletteringshänvisning. De kan då söka till utbildningen och komplettera med precis det de behöver för att få en legitimation.

De flesta utländska lärare som söker sig till Malmö universitet bor i södra Sverige. Många arbetar redan som obehöriga lärare, elevassistenter eller studiehandledare. Det är vanligt att de studerar på halvfart för att kunna fortsätta arbeta vid sidan om. Just nu sker all undervisning på distans på grund av coronaviruset.

Nästan alla får fast anställning efter utbildningen. Särskilt gäller det lärare i matematik, fysik och kemi – ämnen där undervisningen i de sökandes hemländer ofta är ganska lik den svenska.

– Däremot kan vi mer sällan ta in lärare i religion, historia och samhällskunskap. I de ämnena skiljer sig förutsättningarna för mycket. De lärarna kan naturligtvis fortfarande ta en svensk examen, men får ta en annan utbildningsväg, säger Elisabeth Jennfors.