Sök
Publishing-priset logga

Förbered hösten i tid

Nya elevkullar och nya mål. Snart är det dags att börja planera inför nästa termin. Krönikören Tobias Israelssons ger sitt bästa råd: Kartlägg elevernas kunskapsnivå tidigt.

Ett efterlängtat sommarlov ligger framför mig och som alltid tar det ett tag att varva ner och släppa tankarna på skolan. Men i slutet av läsåret, i samband med att jag ska ta emot en helt ny klass, brukar jag reflektera över hur jag ska ta mig an den på bästa sätt. Framför allt – hur tillgodoser jag elevernas olika kunskapsnivåer?

Tobias Israelsson, tidigare lågstadielärare i matematik, NO och idrott och hälsa, är numera lärare, rörligt stöd, i Jönköpings kommun. Foto: Sofia Beijer/Noor Studio

Matematik kräver en hel del av mig som pedagog. Ämnet innehåller många olika delar och undervisningen är därmed ofta extra utmanande. Det är inte ovanligt att det kan skilja flera årskurser i matematikkunskaper mellan elever i en och samma klass.

Det är av stor betydelse att skolan kartlägger elever tidigt. Jag som pedagog behöver veta vilken nivå eleven befinner sig på för att kunna anpassa min undervisning efter elevens kunskapsnivå. Det är först efter kartläggning och analys som jag kan se hur jag kan bedriva undervisningen i matematik på ett framgångsrikt sätt. På skolan där jag arbetar har vi en tydlig handlingsplan i matematik och den fungerar som ett bra stöd i undervisningen.

Dessutom måste vi kollegor hjälpas åt och samtala om undervisning och förhållningssätt. Hur kan vi tillsammans bidra till ökade mate­matikkunskaper? Det kollegiala lärandet är av vikt för att eleven ska lyckas. Det min kollega lär mig kan jag i min tur föra vidare till en annan kollega. Att avsätta tid för möten är viktigt för skolkvaliteten och en framgångsfaktor i undervisningen.

Inom skolans värld är det lätt att ta med både för många och spretiga mål i kvalitetsarbetet. Det leder ofta till att arbetet blir ytligt och att skolan endast skrapar på ytan gällande det som kvalitetsplanen egentligen hade som mål att prioritera. Satsa hellre på färre mål och fokusera på dem. Ställ frågan: vad behöver vi fokusera på under kommande läsår? Kanske är det just matematiken som behöver utvecklas? Satsa då fullt ut på det. Jag förordar kvalitet framför kvantitet i alla lägen.

Avslutningsvis vill jag skicka med tre ord som jag ser som viktiga i mitt arbete med eleverna: kartlägg, analysera, planera.