Sök

Om Ämnesläraren

Välkommen till Ämnesläraren.

Den här sajten och magasinet Ämnesläraren ges ut av Lärarförbundet.

Vi riktar oss till ämneslärare på gymnasiet, högstadiet och mellanstadiet som undervisar i matematik, naturkunskap, naturorienterande ämnen (bi, fy, ke), teknik, data och företagsekonomi. 

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Michael Jonsson
Adress: Ämnesläraren, Box 27038, 10251 Stockholm
Besöksadress: Humlegårdsgatan 6, Stockholm
Telefon: 08-57801000
E-post: amneslararen@lararen.se