Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Om Ämnesläraren

Välkommen till Ämnesläraren.

Den här sajten och magasinet Ämnesläraren ges ut av Lärarförbundet.

Vi riktar oss till ämneslärare på gymnasiet, högstadiet och mellanstadiet som undervisar i matematik, naturkunskap, naturorienterande ämnen (bi, fy, ke), teknik, data och företagsekonomi. 

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Michael Jonsson
Adress: Ämnesläraren, Box 27038, 10251 Stockholm
Besöksadress: Humlegårdsgatan 6, Stockholm
Telefon: 08-57801000
E-post: amneslararen@lararen.se