Sök
Publishing-priset logga

Elever med erfarna mattelärare presterar bättre

Efter två decennier vid katedern är studieresultaten på topp. – Avhandlingen visar att elevernas resultat blev bättre och bättre upp till att lärarna hade undervisat i 19 års tid, säger Anna Toropova.

Elever i årskurs 8 som har skickliga matematiklärare med lång erfarenhet presterar bättre i ämnet. Det visar Anna Toropova i en ny doktorsavhandling. Här sammanfattas några av avhandlingens resultat.

Avhandlingen, som lagts framvid institutionen för pedagogik och specialpedagogik på Göteborgs universitet, baseras på data från Timss, en internationell studie som undersöker kunskaper i matematik och naturvetenskap hos elever i årskurs 4 och årskurs 8. Från samma källa har hon använt data för att undersöka hur väl matematiklärare trivs på jobbet.

– Avhandlingen visar bland annat att det är viktigt att eleverna är skötsamma för att lärarna ska trivas. God kollegial gemenskap och en rimlig arbetsbelastning är andra viktiga ­faktorer för att stanna i yrket, säger Anna Toropova.

Eleverna viktigast

Och trägen vinner. Efter 19 år i yrket har matematiklärarna en så gedigen utbildningserfarenhet att elevernas studieresultat generellt sätt är goda.

– Det är en utmaning att få lärare att stanna i yrket, men av största vikt för eleverna, säger Anna Toropova.

Avhandlingen

Avhandlingen heter ”Teachers meeting the challenges of the ­Swedish school system. Agents within ­boundaries”.