Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Oro för taktikval med nya ämnesbetygen

Betygsutredaren och pedagogikforskaren Jörgen Tholin vid Göteborgs universitet är nöjd med huvuddragen i den proposition regeringen nu har överlämnat till riksdagen. Foto: Getty Images/TT

Många är positiva till att ämnesbetyg ska ersätta kursbetyg på gymnasiet. Men nu varnar flera röster för att elever kommer att dra sig för att välja högre nivåer i ett ämne av rädsla för att sänka hela sitt ämnesbetyg. "Det blir som rysk roulette för slutbetyget", menar matteläraren Jon Ohlsson.

Regeringens proposition ”Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper” passerade relativt obemärkt förbi i förra veckan. Huvuddragen var kända, de politiska partierna är relativt överens och innehållet överensstämde i hög grad med betygsutredningens förslag.

– Jag är mycket nöjd med huvuddragen i propositionen, säger utredaren och pedagogikforskaren Jörgen Tholin vid Göteborgs universitet.

En punkt där regeringen emellertid går emot utredningen är förslaget med en speciallösning för ämnena matematik och moderna språk. Utredaren föreslår att en elev ska kunna välja en mer avancerad nivå i dessa ämnen utan att betyget på den nya nivån ska behöva slå ut betyget på den lägre nivån.

Skulle få fler elever att fördjupa sig

Tanken är ett en sådan modell skulle göra att fler elever vågar ta steget till den avancerade nivån eftersom de inte löper någon risk att i slutändan få ett sämre betyg.

– Vi gjorde bedömningen att det skulle kunna leda till att fler elever vågar fördjupa sig.

Vad tycker du om att regeringen inte hörsammat detta?

– Jag kan bara konstatera att regeringen gör en annan bedömning här.

Besviken?

– Njae, vi har fått med väldigt mycket. Som utredare vet man att inte allt kommer med.

Vilken effekt kan det få att förslaget inte finns med?

– Ingen vet, det kan bara framtiden visa. Men det är ju ett faktum att vi behöver fler människor som är duktiga på andra språk än engelska och vi behöver fler som är skickliga i matematik. Jag hoppas att vi kan få till ett betygssystem som inte gör att elever tvekar att gå vidare.

Flera remissinstanser kritiska

I sitt förslag att gå emot utredaren har regeringen lutat sig mot flera remissinstanser, bland andra Uppsala och Umeå universitet liksom Skolinspektionen. ”Möjligheten till undantag skulle kunna bidra till ett hybridsystem mellan kurs- och ämnesstudier”, heter det i propositionen. Regeringen vill se ett system med ämnesbetyg som är ”renodlat, tydligt och överblickbart”.

Men andra remissinstanser går mer på utredarens linje, till exempel Skolverket, Stockholms kommun och Teknikföretagen. Ja, de går rentav ännu längre än utredaren. Även om specialreglerna för matematik och moderna språk hade kommit med känner de ”en oro” för vilka val eleverna kommer att göra när betyg på en högre nivå alltid ska ersätta tidigare nivåbetyg.

"Blir som rysk roulette"

De får medhåll av flera matematiklärare i Facebookgruppen Matematikundervisning som uttrycker en stark oro för att elever av taktikskäl inte kommer våga fördjupa sig och gå vidare till en högre nivå av rädsla för att de då riskerar att sänka hela sitt ämnesbetyg.

– Var inte en av grundtankarna med att återgå till ämnesbetyg att minska "kursstressen”? Jag tolkar detta förslag som mer stressande. Att våga välja nästa kurs/nivå blir som rysk roulette för slutbetyget, skriver läraren Jon Ohlsson.

Jörgen Tholin menar att det inte finns några enkla svar:

– Vi måste ha ett system som inte avskräcker elever från att välja mer avancerade kurser, vi måste ge dem incitament att gå vidare. Men exakt hur ett sånt system ska se ut kan ingen veta säkert. 

Kan krävas justeringar

Regeringen bedömer att systemet som man föreslår inte kommer att leda till att färre väljer att fördjupa sina kunskaper, vilket ämne det än rör sig om. Man menar att det som avgör valet är ”den enskilde elevens framtida studier eller möjligheter till arbete”. 

Jörgen Tholin fick en liknande bild av de rektorer och lärare som han var i kontakt med under utredningens gång: många som vill läsa en mer avancerad nivå av ett ämne gör det oavsett betygssystem. 

Men både regeringen och Jörgen Tholin betonar att man måste följa utvecklingen noga.

– Att införa ämnesbetyg i ett en kursutformad gymnasieskola är svårt. Man måste vara beredd att göra justeringar om det skulle behövas.

LÄS ÄVEN

Språk och matte kan få eget betygssystem

Gymnasieelever kan få ämnesbetyg 2025

Betygsutredningen klar: ”Betyg ska inte sättas utifrån elevernas sämsta prestation”

Skolprofilernas reaktioner på betygsutredningen