Bekräftat: Flera prov som ska ersätta NP har läckt

När matteläraren Johannes Dyplin konstaterat läckan anmälde han den till Skolverket som nu har bekräftat informationen på sin hemsida. Foto: Privat/Getty images

Delar av de prov som Skolverket erbjuder i stället för de nationella proven är spridda i förväg. Högstadieläraren Johannes Dyplin upptäckte att ett delprov i matematik läckt och känner nu ökad osäkerhet inför betygssättningen.

Nu har även delprov B och D i matematik, årskurs nio, läckt ut i förväg. I början av april konstaterade Skolverket att två av niornas delprov i svenska/sva fått spridning.

– Det här visar att hela systemet med nationella prov behöver göras om till ett digitalt prov som rättas centralt, säger Johannes Dyplin, lärare i matematik och NO på grundskolan Vittra Kronhusparken i Göteborg.

"Tiktok, Instagram och Snapchat"

Dagen före provtillfället upptäckte han att en elev i årskurs nio satt och räknade på en uppgift som var väldigt lik en från delprov B i matematik.

– Sedan fick jag bekräftat att provet var läckt. Jag hörde med en elev om var det spridits och fick veta att det primärt var via Tiktok, men även Instagram och Snapchat.

Är du förvånad över läckan?

– Nej, inte med tanke på att lösenord lämnats ut till lärare flera månader i förväg. Även om vi kom åt delprovet först i fredags på bedömningsportalen var det potentiellt stor risk att elever fått tag i lösenord. Det räcker med att en enda elev i hela Sverige lyckas smyga in i ett lärarrum, ta fram mobilen och ta kort på inloggningsuppgifter som slarvigt lämnats framme.

Proven, eller bedömningsmaterial som det formellt kallas, är frivilliga och framtagna av Skolverket som ett stöd för lärarna när de ordinarie nationella proven ställts in som en följd av pandemin.

"Osäkerhet inför andra delprov"

När Johannes Dyplin konstaterat läckan anmälde han den till Skolverket som nu lagt ut informationen på sin hemsida.

– Här i skolan löste vi det smidigt genom att använda oss av en gammal B-del istället, men det skapar ju osäkerhet inför andra delprov. Vet man inte vad som är tillförlitligt känner man sig inte lika säker på om det är elevens egentliga kunskaper när man sätter betyg, säger han.

Vilka följder kan det få?

– När det handlar om elever som ligger nära gränsen till underkänt kan man behöva göra extra kompletteringar för att känna sig säker på vad eleven verkligen kan.

Under våren har skolans niondeklassare växelvis varit två veckor på plats i skolan och en vecka hemma på distans.

– Normalt sett hade det inte varit så problematiskt om ett delprov inte går att använda, då man löpande interagerar med eleverna och har mycket annat att gå på i sin bedömning. Men nu när de är på distans har det inte gått att bekräfta deras kunskaper lika bra som tidigare. Då spelar proven en ganska stor roll.

"Lättare att upptäcka fusk"

Nästa vecka ska Johannes Dyplin genomföra ett prov i kemi.

– Där skulle jag känna mig ännu mer tveksam kring elevens kunskaper om jag fick kännedom om ett läckt prov. I delar av matteprovet kan man ändå följa elevens räkneprocesser och då är det lättare att upptäcka fusk.

Någon tid att ta upp diskussioner om etiska problem och risker för läckor i samband med bedömningsmaterialet har Johannes Dyplin inte haft, varken med eleverna eller sina kollegor. Med allt merarbete på grund av pandemin blir det inte mycket tid över.

– Jag anser att man kunde ha hållit de nationella proven som vanligt, men det hade kanske varit svårt för Skolverket att ta ett sådant beslut när man inte känner till alla skolors förutsättningar. Kanske hade man kunnat ta mer hänsyn till regionala skillnader i smittspridningen, men det är lätt att vara efterklok.

Har du fått någon återkoppling från Skolverket?

– En tjänsteman skrev till mig på Messenger efter ett inlägg i en Facebookgrupp. Jag gjorde lite efterforskning för att få bekräftat att han arbetade på Skolverket innan jag skickade in bildbeviset. Inte för att jag var orolig för att läcka — provet hade ju redan läckt — men att bryta mot sekretessen runt provet skulle vara tjänstefel och rimligen en olaglig handling, säger Johannes Dyplin.

Skolverket bekräftar

Skolverket bekräftar att tre av de 21 delprov som ersätter de nationella proven har läckt ut i förväg.

– Vi har varit medvetna om den ökade risken för spridning, säger Anders Boman, enhetschef nationella prov på Skolverket.

Anders Boman. Foto: Skolverket

Den här veckan har två delprov i matematik, årskurs nio, läckt ut före provtillfället. För en månad sedan läckte ett delprov i svenska/sva.

– När nationella prov spritts under de gångna åren har det nästan uteslutande handlat om att en obehörig, oftast en elev, har kommit över ett exemplar av provet i hanteringen på någon skola. Det ligger nära till hands att anta att så är fallet även nu, säger Anders Boman.

Han ser inte att Skolverket kunde ha utformat ersättningsproven och logistiken kring hur de genomförs på något annat sätt för att minska risken för läckor.

– De nationella proven ställdes in av flera skäl, men huvudsakligen handlade det om att inte ålägga cirka 100 000 elever per provtillfälle att skriva prov samtidigt under en rasande pandemi. När beslutet togs ökade risken för spridning, det var vi medvetna om.

Nu måste eleverna ändå komma till skolan för att skriva ersättningsproven – vad är skillnaden mot att genomföra de riktiga nationella proven?

– De nationella proven är obligatoriska. När vi ställde in proven valde vi att erbjuda prov för de skolor som vill ha detta stöd och väljer att göra proven, trots risken för spridning. De här proven är alltså frivilliga, säger Anders Boman.

Här är proven som har läckt

Skolverket bekräftar att de här delarna av bedömningsmaterialet har fått spridning:

  • Matematik, årskurs 9, delprov D. Ursprungligt provdatum 7 maj. Spridning konstaterades 6 maj.
  • Matematik, årskurs 9, delprov B. Ursprungligt provdatum 5 maj. Spridning konstaterades 5 maj.
  • Svenska/sva, årskurs 9, delprov B läsförståelse och delprov C, skriftlig framställning. Ursprungligt provdatum 16, 18 mars. Spridning konstaterades 2 april.

Källa: Skolverket

Beskedet: Digitaliseringen av NP försenas kraftigt

6 av 10 omrättade NP i svenska får nytt betyg

Skolverket svänger: Osäkert om proven blir helt digitala

Skolverkets bedömningsstöd får pandemikritik